Välkommen till underhållsplan.se

Med en god underhållsplanering får er Bostadsrättsförening en bra överblick över framtida kostnader och underhållsåtgärder. Underhållsplan ingår i Arsenalen.

> läs mer

Välkommen till underhållsplan.se

Underhållsplan.se ingår i Arsenalen Projekt AB som arbetar med underhållsplanering för Bostadsrättsföreningar och Fastighetsägare.

Med en god underhållsplanering får er Bostadsrättsförening en bra överblick över framtida kostnader och underhållsåtgärder. Vi kan även bistå med upphandling, projektledning och besiktning av de åtgärder som ska utföras enligt den fastlagda underhållsplanen.

Arsenalen Projekt AB är en etablerad aktör med bred kompetens och stort kontaktnät. Vi står för ett långsiktigt tänkande och har som motto nöjda kunder!

Välkommen att kontakta oss! Tel: 070-520 60 10

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-520 60 10
Mobil: 070-520 60 10
Mail: info@arsenalenprojekt.se

Vi utför underhållsplan i följande städer:

Stockholm, Uppsala, Örebro och Göteborg.