Vanliga frågor

1. Hur lång ska en underhållsplan vara?

  • Underhåll vari ingår genomförande av underhålls– och konditionsbesiktningar och upprättande av underhållsplaner.

Längden på underhållsplanen beror på fastighetens skick. En fastighet med akuta åtgärder har en kort underhållsplan. En ny eller totalrenoverad fastighet har en längre underhållsplan.

2. Är det något krav på att ha en underhållsplan?

En fråga vi ofta får angående underhållsplanering av Bostadsrättsföreningar ”Är det lag på att ha en underhållsplan?”. Vårt svar brukar bli Ja.

I bostadsrättslagens femte paragraf står att föreningens stadgar ska ange ”de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”.

I boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år för en nybyggd fastighet.

3. Ingår uthyrda lokaler och ev. hyreslägenheter i underhållsplanen?

Svar: Nej. Underhållskostnader för lokaler och hyreslägenheter skall täckas av hyresintäkterna.

4. Vad ingår inte i Underhållsplanen?

Bostadsrättslägenhetens inre underhåll bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Förutom ex radiatorer, ventilation, fönster, beroende på vad det står i bostadsrättsföreningens stadgar.

Underhållskostnaderna för uthyrda lokaler och eventuella hyresrätter ska täckas av hyresintäkterna. Underhållsåtgärder som t.ex. rengöring och stamspolning.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-520 60 10
Mobil: 070-520 60 10
Mail: info@arsenalenprojekt.se

Vi utför underhållsplan i följande städer:

Stockholm, Uppsala, Örebro och Göteborg.